iPad 1:1 i læringsarbeidet

iPad 1:1 i læringsarbeidet

I følge den generelle del av læreplanen er målet for opplæringen å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Opplæringen skal gi hver elev kompetanse til å ta hand om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å være andre til hjelp. Skolens viktigste oppgave er altså å ruste elevene for framtida, å utvikle elevenes selvstendighet og å fremme evnene deres til å styre eget liv. Det krever at skolen stimulerer elevenes motivasjon, setter dem i stand til å sette seg mål, til å planlegge og vurdere eget arbeid.

I Kunnskapsløftet er den digitale ferdigheten løftet frem som en viktig forutsetning for videre læring og deltakelse i et samfunn som stadig er i endring. Flere av jobbene i fremtiden avhenger av at vi behersker digital verktøy, og manglende digital kompetanse kan også bidra til fremtidige problemer blant annet når det gjelder personvern, kildekritikk og hvordan man oppfører seg på nettet.

Karmøyskolen ser det som særlig viktig å forberede elevene på fremtiden ved å utvikle en skolekultur for bruk av digitale verktøy, samtidig som vi ønsker å utvikle det hele mennesket.

Karmøy kommune ønsker derfor fra høsten 2016 å utvide satsingen til 6 nye skoler. Det er Bø ungdomsskole, Mykje, Kopervik, Stokkastrand, Sevland og Skudeneshavn barneskole.
Det betyr at iPad vil bli hovedverktøyet i læringsarbeidet til ditt barn.

Bilder

Filer


Skudeneshavn skole
Dr. Jensensvei 24 4280 SKUDENESHAVN Tlf: 52811950 Epost: skud@karmoy.kommune.no
306 Bilde av skolen
Null mobbing